Site banner

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

       Chủ tịch Hồ Chí Minh -vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, trọn cuộc đời hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Trước lúc đi xa, Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản Di chúc thiêng liêng đến nay và mãi về sau vẫn còn nguyên giá trị cho con cháu học tập và làm theo. Năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy sức khỏe ngày càng giảm sút, Người muốn  để lại vài lời dặn dò cho toàn Đảng và nhân dân phòng khi Người ra đi đột ngột. Những dòng đầu tiên trong Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào lúc 9 giờ ngày 10/5/1965 đến tháng 5/1969 là bản đầy đủ nhất, với hơn 1.000 từ, có chữ  ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chữ ký của Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn.

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thông Tấn - 2019
Kho đọc: 
DVL.007061, DVL.007069