Site banner

65 năm Toàn quốc kháng chiến (1946-2011)

65 năm Toàn quốc kháng chiến (1946-2011)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày Tháng Tám, ngày lịch sử vẻ vang của dân tộc.  Đây là một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần bất diệt của những ngày vẻ vang đó luôn luôn cổ vũ, động viên chúng ta vượt lên mọi khó khăn thách thức để tiến lên phía trước. Nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9/1945, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản quyển sách “ 65 năm Toàn quốc kháng chiến (1946-2011)” nhằm giúp cho bạn đọc tìm hiểu và nghiên cứu về tình hình đất nước trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Nội dung quyển sách gồm 4 phần chính:

  • Phần thứ nhất: Đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, chuẩn bị thực lực sẵn sàng kháng chiến
  • Phần thứ hai: Toàn quốc kháng chiến
  • Phần thứ ba: Một số văn kiện về toàn quốc kháng chiến
  • Phần thứ tư: 65 năm toàn quốc kháng chiến – ký ức lịch sử và bài học kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc

Với 528 trang, quyển sách “ 65 năm Toàn quốc kháng chiến (1946-2011)” cho ta cảm nhận rõ bối cảnh đất nước Cách mạng tháng Tám năm 1945; quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng ta trong đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng; diễn biến toàn quốc kháng chiến ở các tỉnh thành; các văn kiện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt còn có một số bài viết của các vị tướng lĩnh, các nhà khoa học về toàn quốc kháng chiến, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay, sống trong hòa bình thống nhất đất nước trong mỗi chúng ta rất đỗi tự hào về dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng sức mạnh của quần chúng đã đem lại nền độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Để phát huy tinh thần quật khởi của nhân dân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Hiện nay “giặc COVID” đã “xâm lược” đất nước ta. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, số người nhiễm bệnh và tử vong trên toàn cầu ngày càng tăng. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, vừa qua, Bộ Y tế đã ra thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”, kêu gọi mọi người cùng nhau thực hiện việc chung sống an toàn với dịch bệnh, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, theo Chỉ thị 15 - 16 của Chính phủ và áp dụng giải pháp 5K ở mỗi người, mọi nhà, mỗi đơn vị, cơ quan, xã, phường, ấp khu phố quyết tâm thắng “giặc COVID” cũng giống như cuộc Tổng Khởi nghĩa cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân cách nay 76 năm./.

Bài viết: Bùi Kiều

Phân loại: 
Tác giả: 
Vũ Như Khôi chủ biên
Năm xuất bản: 
Quân đội – Nhân dân, 2011
Kho đọc: 
DVL.005274
Kho mượn: 
MVL.002606
Kho luân chuyển: 
LC.009910