Site banner

Bác Hồ với Đại hội Đảng

 Bác Hồ với Đại hội Đảng

          Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham dự và chỉ đạo nhiều đại hội và hội nghị Trung ương cũng như đại hội của các ngành, các địa phương. Trong tất cả các cuộc họp dù lớn hay nhỏ, đại hội và hội nghị, Bác đều tổ chức chuẩn bị và tiến hành theo một nền nếp khoa học và dân chủ: Xác định chủ đề trung tâm; phân công người soạn thảo văn kiện; thảo luận đầy đủ, quan tâm ý kiến của mọi người. Theo Người, chuẩn bị chu đáo việc thiết kế chính sách quyết định một phần quan trọng những nhiệm vụ vạch ra. Tại đại hội lần thứ II  và thứ III của Đảng, Người trực tiếp chỉ đạo, điều hành với tư cách là Chủ tịch Đảng. Trước ngày đại hội Bác viết thư gửi Đại hội trù bị toàn quốc lần thứ II của Đảng. Người yêu cầu: “Phải nghiên cứu thật sâu, thảo luận thật kỹ những vấn đề chính, thì những vấn đề phụ sẽ giải quyết dễ dàng. Không nên “tầm chương trích cú” như lối ông đồ nho. Nên tìm hiểu rõ nội dung, sự phát triển và sự quan hệ giữa vấn đề này với các vấn đề khác. Nên đưa các vấn đề vào hiện tại và tương lai hơn quá khứ. Chỉ nên bàn kỹ, xét kỹ tư tưởng, chính sách, phương châm và tổ chức chính”. Các văn kiện, bài phát biểu do Người soạn thảo, trình bày thường ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đầy tính thuyết phục. Đó là phương pháp, phong cách làm việc khoa học, hợp tình, hợp lý của Người nhân tố quan trọng nhất dẫn đến thành công các đại hội và hội nghị.

          Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre trân trọng giới thiệu quyển sách “Bác Hồ với Đại hội Đảng”, do Nguyễn Đức tài, Võ Văn Bé và Đinh Thị Mỹ Vân sưu tầm, tuyển chọn, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020, khổ 21cm chia làm bốn phần như sau:

                        - Phần thứ nhất: Bác Hồ với hội nghị thành lập Đảng.

                       - Phần thứ hai: Bác Hồ với đại hội Đảng.

                       - Phần thứ ba: Bác Hồ với đại hội Đảng một số ngành và địa phương.

                       - Phần thứ thư: Kỷ niệm về Bác Hồ với đại hội Đảng.

          Vỏn vẹn với 175 trang sách, gồm các văn kiện, bài nói, bài viết, thư gửi … của Bác tại Hội nghị hợp nhất, đại hội lần thứ II, III của Đảng, đại hội Đảng một số ngành địa phương hay các hội nghị, đại hội Bác trực tiếp điều hành, chỉ đạo là những kinh nghiệm quý báu cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021-2025 sắp tới.

         Đọc “Bác Hồ với Đại hội Đảng” để hiểu rõ hơn về tư duy độc lập, chủ động, sáng tạo, cách làm việc khoa học, dân chủ, với những đại hội và hội nghị do Bác chủ trì đều thành công tốt đẹp, để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, phương pháp tổ chức và điều hành các cuộc họp của Người là một mẫu mực, kết tinh thành giá trị văn hóa chính trị, văn hóa Đảng bền vững cho tất cả thế hệ chúng ta học tập và làm theo. Bên cạnh những bài viết của các đồng chí cách mạng lão thành hay những người vinh dự được làm việc với Bác ghi và kể lại với niềm cảm phục đầy tri ân nhất. Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh được phục vụ./.

Tác giả: 
TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân sưu tầm, tuyển chọn
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật - 2020