Site banner

Bác Hồ với Miền Nam

Quyển sách "Bác Hồ Với Miền Nam" nói lên tình cảm của Bác dành cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam, cũng như tấm lòng của những người con miền Nam đối với Bác.Với nguồn tư liệu phong phú, cuốn sách cung cấp, bổ sung thêm cho kho tàng sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp độc giả có cái nhìn đầy đủ và hoàn thiện hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, môt bậc vĩ nhân của nhân loại, một hình ảnh trường tồn trong mọi thời đại, “Vị Cha Già” yêu quý của dân tộc Việt Nam.

Phân loại: 
Tác giả: 
Vũ Kim Yến (Sưu tầm và Biên soạn)
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thanh niện - 2017
Kho đọc: 
DVV.032679
Kho mượn: 
MVV.042305
Kho luân chuyển: 
LC.024666