Site banner

Bác Hồ với những mầm non đất nước

Tập hợp những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm chăm lo mà Bác dành cho những mầm non tương lai đất nước, là những gương thiếu niên nhi đồng anh dũng trong học tập, trong lao động sản xuất và chiến đấu từng gặp chủ tịch Hồ Chí Minh được người động viên khen thưởng, khích lệ, cùng những câu nói, bức thư, bài thơ, bài viết của Bác 

Phân loại: 
Tác giả: 
Đỗ Hoàng Linh Chủ Biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn học - 2017
Kho đọc: 
DVV.032678
Kho mượn: 
MVV.042304
Kho luân chuyển: 
LC.024665