Site banner

Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Giới thiệu những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Trung Quốc. Yêu sách phi lý về đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông. Trình bày biên niên sự kiện liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ;

Phân loại: 
Ký hiệu xếp giá: 
HS8