Site banner

Báo chí ở Thành phố Hồ Chí Minh

Quyển sách giới thiệu cho người đọc những vấn đề, sự kiện, nhân vật....nổi bật trong lịch sử báo chí ở thành phố từ cuối thế kỷ XIX đến nay một cách hệ thống từ đó nêu lên nét đẹp văn hóa đặc trưng của khu vực hơn một trăm năm qua đã được mệnh danh "Thủ đô báo chí Việt Nam", mặt khác báo chí là nơi thể hiện sức mạnh của xã hội,....

Phân loại: 
Tác giả: 
Trương Ngọc Tường, Nguyễn Ngọc Phan
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn - 2007
Kho đọc: 
DVV.022291
Kho mượn: 
MVV.028277