Site banner

Bến Tre Đồng Khởi

        Bến Tre Đồng Khởi

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, cuộc Đồng khởi của Nhân dân Nam Bộ cách đây 60 năm là một sự kiện có một không hai trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong cuộc Đồng khởi vĩ đại ấy, nổi bật tiêu biểu nhất là phong trào Đồng khởi của Nhân dân và Đảng bộ Bến Tre khởi nguồn từ ngày 17/01/1960, lá cờ đầu anh dũng nhất, quyết liệt nhất, mưu trí, sáng tạo nhất với “Đội quân tóc dài” lừng danh khắp năm châu mà quân thù nghe danh phải khiếp vía.
         Quyển sách “Bến Tre Đồng khởi” dưới sự chỉ đạo và biên soạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre khóa X, nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào quý I/2020, dày 382 tr, khổ 23cm, gồm 8 chương không chỉ là những bài học kinh nghiệm lịch sử mà còn viết tiếp những “bản hùng ca cách mạng” cho mọi tư tưởng, hành động trên vùng đất “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”.

Phân loại: 
Tác giả: 
Chỉ đạo biên soạn Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Bến Tre Khóa X
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Trẻ - 2020
Kho đọc: 
DVV.033067
Kho mượn: 
MVV.0043079
Kho tra cứu: 
DC.001419, DC.001420, DC.001421