Site banner

Biển Đảo Tổ Quốc Tôi

Cuốn sách Biển đảo Tổ quốc tôi: là tập truyện ngắn của nhiều nhà văn nổi tiếng, mọi người một giọng điệu một cách tiếp cận đã góp phần phong phú cho quyển sách 

Phân loại: 
Tác giả: 
Nhiều Tác Giả
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức - 2017
Kho mượn: 
MVV.042.345