Site banner

Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

          Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dânViệt Nam ta lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước của dân tộcViệt Nam. Để có những thành quả như ngày hôm nay thì chúng ta không thể nào không nhắc đến cuộc cách mạng tháng Tám vào mùa thu năm 1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản vận mệnh của đất nước và dân tộc ta, chính quyền về tay nhân dân, có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại quyết định đối với vận mệnh của dân tộc ta, đất nước ta: Cách mạng tháng Tám thành công! Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọngđọc bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

          Nhân kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2015) Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản quyển sách “Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa” trên cơ sở tái bản cuốn “Năm 1945 - Những sự kiện lịch sử trọng đại” (của Đặng Việt Thủy - Đặng Thành Trung, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2010)

          Nội dung quyển sách gồm hai phần:

            + Phần thứ nhất: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945

          + Phần thứ hai: Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là  quyển sách được tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu đã xuất bản,  trình bày một cách khái quát,  khá đầy đủ theo trình tự thời gian những sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra như: chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, chuẩn bị thành lập các căn cứ du kích, khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ,…Và còn trình bày một cách khá  chi tiết và khoa học về các cao trào và các cuộc tổng khởi nghĩa.

       Với vỏn vẹn 239 trang sách, quyển “Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa” do nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin xuất bản năm 2015 cung cấp những tư liệu ngắn gọn,  bổ ích khi muốn tìm hiểu về cách mạng Việt Nam. Qua đó, còn giúp chúng ta đặc biệt là các thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về truyền thống cách mạng, về lịch sử chiến tranh, phải thấy được tính thực chất,  toàn diện của cách mạng Việt Nam.

       Đọc quyển sách có một số quan điểm cho rằng đâylà sách chính trị, lý luận rất khô khan, khó đọc, khó tiếp cận nhưng chúng ta thử một lần cảm nhận những nội dung chính trị, lý luận khô khan ấy, sẽ cung cấp cho người đọc hệt hống tri thức cơ bản, có thể nói là những tri thức, kiến thức cần thiết đối với tất cả mọi người trong thời đại hiện nay.

GTS: Bùi Kiều

Phân loại: 
Tác giả: 
Lường Thị Lan sưu tầm, biên soạn
Năm xuất bản: 
Văn hoá – Thông tin, 2015
Kho đọc: 
DVV.031347
Kho mượn: 
MVV.040192
Kho luân chuyển: 
LC.019068