Site banner

Chủ Tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ thế giới

Cuốn sách "Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Tuổi Trẻ Thế Giới"  gồm 2 phần:
- Phần 1: Những câu chuyện về hành trình 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc.
- Phần 2: Những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thiếu niên, thanh niên nước ngoài.

Phân loại: 
Tác giả: 
Đỗ Hoàng Linh Chủ biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn Học - 2017
Kho đọc: 
DVV.032720
Kho mượn: 
MVV.042356
Kho luân chuyển: 
LC.024689