Site banner

Cổng thông tin, tin tức về dịch COVID - 19 tỉnh Bến Tre

Thực hiện Công văn số 5619/UBND-KGVX ngày  17/9/2021 Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch  Covid -19 trên địa bàn tỉnh từ 00 giờ ngày 17/9/2021

 

Tâm Bảo sưu tầm