Site banner

Cuộc thi “Đọc sách, viết cảm nhận về tác hại của ma túy năm 2020 ”

Vừa qua, ngày 11/7/2020 Cơ sở Cai nghiện ma túy phối hợp với Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc thi “Đọc sách, viết cảm nhận về tác hại của ma túy” cho học viên đang cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre năm 2020.

Cuộc thi được sự hỗ trợ của Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tổ chức 2 vòng: Vòng sơ khảo thi viết bài và vòng chung khảo thi thuyết trình với những nội dung cảm nhận của học viên về cuộc đời và những cám dỗ cũng như tác hại của ma túy đối với bản thân. Dự thi có 49 học viên tham gia viết bài, Ban Giám khảo chọn 11 bài vào vòng chung khảo. Học viên thể hiện tài năng của mình để thuyết trình bài viết cũng như diễn tả cảm xúc, xen lẫn phần thi là phần giao lưu văn nghệ và các học viên trả lời câu hỏi nhận quà.

Kết thúc cuộc thi, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, định hướng tư tưởng, đạo đức lối sống, tạo môi trường giáo dục lành mạnh khuyến khích các học viên tích cực học tập, lao động, sống có trách nhiệm, khẳng định vai trò nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, giúp học viên có lối sống lành mạnh sau khi tái hoà nhập cộng đồng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy của tỉnh Bến Tre.

Ông Phạm Thanh Hùng: PGĐ Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

trao giấy chứng nhận cho học viên (Ành: Ánh Hồng)

Tin: Nguyễn Tâm