Site banner

Đảo Cồn Cỏ Anh Hùng

Nói lên những sự kiện, những con người lịch sử, những câu chuyện giản dị mà chân thực ở nơi đây sẽ tiếp tục được viết thêm những trang mới hào hùng trong tương lai như những bản tình ca, hùng ca vang xa, trường tồn cùng biển đảo quê hương, đất nước.

Phân loại: 
Tác giả: 
Chủ biên: Ths. Nguyễn Hằng Thanh
Năm xuất bản: 
Nhà xuất Bản Thanh niên - 2016
Kho mượn: 
MVV.040762, MVV.040763
Kho luân chuyển: 
LC.021817