Site banner

Địa Danh và Chủ Quyền Lãnh Thổ

Giới thiệu tổng quan về địa danh, nêu lên vai trò và ý nghĩa của địa danh chuẩn, những vấn đề cần lưu ý khi thể hiện địa danh vùng biên giới, hải đảo và vùng lãnh thổ tranh chấp trên bản đồ

Phân loại: 
Tác giả: 
Trịnh Anh Cơ, Kim Quang Minh
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Tài Nguyên - Môi Trường và Bản Đồ Việt Nam - 2013
Kho đọc: 
DVV.030468;DVV.030467
Kho mượn: 
MVV.039113