Site banner

Đỗ Anh Vũ và “Vẻ đẹp của yêu tinh”

Điều đáng nói nhất của cuốn sách này chính là sự lựa chọn - đối tượng và phương thức luận bàn của tác giả. Đọc Vẻ đẹp của yêu tinh, người đọc sẽ bắt gặp trong ấy những câu chuyện, những đối tượng lâu nay vẫn bị xem là tục, thô, bậy, cấm kị... (NGUYỄN THANH TÂM)

Phân loại: