Site banner

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật Thư viện

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật Thư viện

 - Sáng 6-9-2019, bà Trần Thị Thanh Lam - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã chủ trì hội ý lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật Thư viện

Bà Trần Thị Thanh Lam - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Dự thảo Luật Thư viện có 6 chương, với 49 điều luật. Đại biểu thảo luận nhiều quy định liên quan của dự thảo luật.

Đại biểu đề nghị luật cần có quy định giải thích thế nào là “người sử dụng thư viện” (Điều 2 dự thảo luật).

Đại biểu cho rằng, việc tổ chức thực hiện thư viện cấp xã (Khoản 4 Điều 9 dự thảo luật) là không phù hợp, vì hiện tại địa phương không có biên chế người quản lý thư viện cấp xã.

Đại biểu đề nghị sửa tiêu đề tại Điều 43 của dự thảo luật là “Nghĩa vụ của người sử dụng thư viện” (thay vì là trách nhiệm của người sử dụng thư viện như dự thảo luật).

Về mạng lưới thư viện (Mục 1, Chương II dự thảo luật), đại biểu đề nghị nên phân theo 3 hệ thống chính, như: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Thư viện của Quốc hội, gồm: hệ thống thư viện công cộng, hệ thống thư viện chuyên ngành và phổ thông, hệ thống thư viện tư nhân.

Đại biểu thống nhất cao với quy định tại Điều 27 của dự thảo luật: “Ngày 21 tháng 4 hằng năm là Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam”.

Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 6 dự thảo luật), đại biểu đề nghị bổ sung thêm quy định “nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động thư viện để thu lợi bất chính”.

Ngoài ra, đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan về bố cục, từ ngữ sử dụng trong dự thảo luật; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Trần Thị Thanh Lam cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu. Trên cơ sở này, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tin, ảnh: H.Đức

Tâm Bảo sưu tầm (http://baodongkhoi.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-lay-y-kien-dong-gop-xay-dung-du-thao-luat-thu-vien)