Site banner

Đọc Sách Siêu Tốc

Cuốn sách sẽ dẫn bạn đi từ giai đoạn chuẩn bị hành trình cho tới lúc bạn thu được thành quả. Mỗi câu chuyện mà tác giả đề cập tới như một dự án từ đặt ra vấn đề, phân tích vấn đề và đưa ra những phương án mà mọi người có thể áp dụng.

Phân loại: 
Tác giả: 
Nhóm HANUO9 dịch
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Lao động - 2017
Kho mượn: 
MVV.042224