Site banner

Đồng Khởi Ở Tâm Điểm Mỏ Cày (1960)

   Cuộc Đồng khởi ở Bến Tre đã đi vào lịch sử của cách mạng miền Nam, một thắng lợi hết sức ý nghĩa về chiến lược. Nhắc đến Bến Tre là nhắc đến cuộc Đồng khởi năm 1960. Nói đến Đồng khởi của Bến Tre, không thể không nói đến “Đồng khởi” ở Mỏ Cày, nơi đã châm lên “ngọn lửa thần kỳ” đầu tiên của tỉnh, ngọn cờ tiêu biểu cho toàn bộ phong trào “đồng lòng nổi dậy khởi nghĩa đồng loạt” của Nhân dân miền Nam Việt Nam được nhà thơ Tố Hữu khái quát:

                               “Người chết đi cùng người sống đây,

                               Tử sinh một dạ, trả thù này.

                              Võ trang mấy trận vang Bình Đại,

                              Cờ phất bừng tươi đất Mỏ Cày”.

          Nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi Bến Tre (17/01/1960-17/01/2020), để thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn cả nước nói chung, của Mỏ Cày, Bến Tre nói riêng Khoa lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (hơn 40 năm trước) đã thực hiện bản thảo “Đồng khởi ở tâm điểm Mỏ Cày (1960)”. Nay Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn chỉnh và chính thức xuất bản quyển sách “Đồng khởi ở tâm điểm Mỏ Cày (1960)” vào quý I/2020, sách dày 179tr, khổ 24cm. Đây là nguồn tư liệu quý nghiên cứu về 60 năm về trước - Mùa xuân Canh Tý (1960) khi Tỉnh ủy Bến Tre chọn huyện Mỏ Cày làm trọng điểm chỉ đạo phong trào Đồng khởi tại 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh, 60 năm trước vùng đất Mỏ Cày đã dấy lên cuộc Đồng khởi chấn động địa cầu vang dội dường như cho đến nay ngọn lửa ấy vẫn còn nguyên vẹn, có sức lan tỏa thần kỳ. Với phương thức đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang, thực hiện “Ba mũi giáp công” cùng với “Đội quân tóc dài” đi vào huyền thoại, buộc địch phải thừa nhận quyền làm chủ của nhân dân cả về chính trị và kinh tế ngay trong lòng chế độ chúng.

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia - 2020
Kho đọc: 
DVL.007014
Kho mượn: 
MVL.003679
Kho tra cứu: 
DC.001422, DC.001423, DC.001424