Site banner

Giờ hoạt động

Các phòng phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7, chủ nhật) 

+ Buổi sáng: 7:00 - 11:00

+ Buổi chiều: 13:00 - 17:00

Phòng mượn sách - Phòng đọc sách thiếu nhi - Phòng truy cập Internet 

+ Mở cửa phục vụ từ thứ 3 đến thứ 7 (Nghỉ chủ nhật)