Site banner

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TỈNH BẾN TRE

I- LỊCH SỬ  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 1- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

Riêng về phương thức phục vụ, thư viện chỉ tồn tại và hoạt động trong một phạm vi hạn hẹp, phục vụ cho một số đối tượng nhất định, chưa hình thành các hệ thống và mạng lưới thư viện ở các cấp, đa số đối tượng quần chúng nhân dân chưa được sử dụng thư viện, do đó vai trò thư viện chưa thể hiện rõ đối với xã hội.

Sau ngày giải phóng, do những đặc điểm riêng giữa hai miền Nam - Bắc nên Bộ Văn hoá đã tổ chức Hội nghị Văn hoá miền Nam vào tháng 10 năm 1976 để phân tích tình hình, xác định mục tiêu phương hướng công tác cụ thể, khắc phục nhanh chóng sự không đồng đều về công tác văn hoá giữa miền Bắc và miền Nam. Với phương châm vừa cải tạo, vừa xây dựng Bộ Văn hoá đã điều động cán bộ biệt phái vào miền Nam, cụ thể ở Bến Tre nhận được sự viện trợ về sách của Thư viện Vĩnh Phú kết nghĩa để thành lập Thư viện Bến Tre mang tên nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu vào tháng 7 năm 1976 với vốn sách ban đầu là 10.200 bản, cơ sở vật chất được tiếp thu từ Thư viện Trương Vĩnh Ký với một ít trang thiết bị như bàn, ghế, tủ, giá sách. Sau đó Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh mở cửa phục vụ bạn đọc vào làm quen với sách, báo cách mạng, góp phần tuyên truyền giới thiệu sách, báo cách mạng với nhân dân. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, cán bộ nghiệp vụ nhưng được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân cùng sự nổ lực, nhiệt tình của cán bộ Thư viện tỉnh, bước đầu được củng cố và phát triển.

 Khung cảnh Thư viện Nguyễn ĐìnhChiểu Tỉnh Bến Tre

2- QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:

Từ những ngày đầu mới thành lập, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre gặp nhiều khó khăn do tình trạng cơ sở vật chất chưa ổn định và ngày càng xuống cấp, kinh phí hạn hẹp, biên chế cán bộ ít, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý chưa có, không đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao của độc giả. Trước điều kiện đó Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre nhận được sự tài trợ của Trung ương và ngân sách tỉnh với vốn đầu tư Thư viện là 1 tỷ đồng, sau 12 tháng thi công khẩn trương Thư viện khánh thành và đưa vào hoạt động vào ngày 01/ 09/1993 với tổng diện tích sử dụng là 993,1 m2 trên khuôn viên rộng 2.090 m2, chung quanh có vườn hoa đẹp, thoáng mát, Thư viện được xây dựng mới bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác và sử dụng vốn tài liệu.

Sự phát triển của Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre qua 35 năm xây dựng và phát triển được thể hiện qua các hoạt động cụ thể sau đây:

II- HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1- Công tác xây dựng vốn tài liệu

Khi mới thành lập, với sự hỗ trợ của Thư viên tỉnh Vĩnh Phú kết nghĩa, vốn sách chỉ có khoảng 10.200 bản, chủ yếu là sách Thư viện tỉnh Vĩnh Phú kết nghĩa tặng. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa quyết định của vốn tài liệu đối với hoạt động thư viện, đơn vị đã nỗ lực không ngừng, luôn tìm tòi, tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn của các ngành các cấp, bổ sung thêm, nhằm làm phong phú vốn tài liệu của thư viện phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc.

Tính đến cuối năm 2010 vốn sách của Thư viện là là 154.891 bản. Hàng năm Thư viện cập nhật thường xuyên 230 loại báo, tạp chí đảm bảo khá tốt nhu cầu tiếp nhận thông tin hàng ngày của bạn đọc

2- Phục vụ bạn đọc:

- Phục vụ tốt bạn đọc với 6 phòng phục vụ như: Phòng Mượn; Phòng Đọc; Phòng  Báo, tạp chí; Phòng Tra cứu, địa chí; Phòng đọc sách thiếu nhi; Phòng Luân chuyển sách về cơ sở.

- Việc tra tìm tài liệu dùng cho bạn đọc được thực hiện song song theo 2 phương thức:

+ Tra tìm qua hệ thống mục mục truyền thống ( Đối với Phòng đọc sách thiếu nhi )

+ Tra tìm trên OPAC ( các phòng Đọc, phòng Mượn, phòng Tra cứu…)

Lượt bạn đọc trong năm 2010 là 80.000 lượt với nhiều đối tượng như: học sinh, cán bộ công chức nhà nước và nhân dân có nhu cầu tìm đến thư viện.

3- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:

Công tác ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động được Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre triển khai thực hiện từ năm 1994 đến nay theo sự chỉ đạo thống nhất của Thư viện Quốc gia Việt Nam

* Về trang thiết bị:

+ Máy chủ: 02 máy

+ Máy trạm: 18 máy,  trong đó:

- Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ: 11 máy

- Phục vụ các nhu cầu của bạn đọc: 7 máy

* Về phần mềm quản trị thư viện:

+ Thư viện tỉnh: Phần mềm Ilib 3.5

+ Hệ thống thư viện cấp huyện: CDS/ISIS

 4- Các hình thức hoạt động thông tin tuyên truyền:

Trên cơ sở xác định  được tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền và dựa vào điều kiện thực tế của đơn vị, thư viện nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre đã tổ chức các hình thức thông tin tuyên truyền nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt được hiệu quả cao, chủ yếu bằng các hình thức sau:

* Trưng bày, triển lãm

- Trưng bày, tiển lãm Báo, tạp chí Xuân hàng năm

- Trưng bày, triển lãm sách theo từng chuyên đề, phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, vừa có tính chất phục vụ nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, vừa cung cấp thông tin thiết yếu phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của bạn đọc

* Tổ chức các cuộc thi:

- Thi “ Cán bộ thư viện giỏi ” định kỳ 2 năm tổ chức cho hệ thống thư viện công cộng tỉnh

- Dự thi tuyên truyền giới thiệu sách trong khu vực Đồng bằng sông Cửu long do Liên hiệp thư viện ĐBSCL tổ chức.

* Biên soạn thư mục chuyên đề, thư mục giới thiệu sách mới

* Điểm sách trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh định kỳ hàng tuần

* Giới thệu sách theo Quý tại Nhà Văn hoá Người Cao tuổi, giới thiệu sách tại các Đồn Biên phòng của 3 huyện ven biển Ba Tri, Thạnh phú, Bình Đại

 5- Chỉ đạo hoạt động của  mạng lưới thư viện cơ sở

2.51- Các mô hình thư viện cơ sở

Hiện toàn tỉnh khép kín với 01 Thư viện tỉnh, 8 Thư viện huyện và 01 Thư viện thành phố, đồng thời phát triển mạng lưới phòng đọc sách, tủ sách cơ sở rộng khắp với các mô hình như sau:

Mô hình phối hợp với Bưu điện: Có 107 tủ sách Bưu điện- Văn hoá xã

Mô hình phối hợp với Sơ Tư pháp: Có 150 tủ sách Pháp luật

Mô hình phối hợp với BCH Nông dân: Có 29 tủ sách Chi hội Nông dân

Mô hình Ngành Văn hoá xây dựng với các loại hình như: tủ sách ấp văn hoá, tủ sách gia đình, PĐS xã: Có 265 tủ sách

Ngoài ra Bến Tre còn có các tủ sách trong các nhà chùa, nhà thờ, Thư viện tư nhân Đặng Huỳnh...

2.52- Vai trò chỉ đạo về chuyên môn:

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre thực hiện vai trò là cơ quan chỉ đạo chuyên môn đối với hệ thống thư viện công cộng của tỉnh thông qua các mặt hoạt động sau:

- Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện huyện và cơ sở

- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn

- Hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền

- Luân chuyển sách, báo cho cơ sở

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và xây dựng chương trình công tác, khen thưởng thi đua đối với hệ thống thư viện cơ sở

III- HƯỚNG DẪN TRA CỨU

 1- Chọn tiêu chí tìm kiếm:

- Nhan đề tài liệu: Là tên sách chính của tài liệu;

- Ký hiệu phân loại: Ký hiệu do cán bộ thư viện thực hiện theo chuẩn nghiệp vụ, mỗi tài liệu sẽ ứng với một môn ngành tri thức khoa học;

- Thông tin các chi tiết về xuất bản: Bao gồm tên của nhà xuất bản, địa phương xuất bản, năm xuất bản;

- Từ khoá: Là thuật ngữ đại diện cho một từ  hay cụm từ đủ nghĩa của ngôn ngữ tự nhiên được chọn làm đặc trưng cho một tài liệu để có thể tìm tài liệu nhất định khi có một yêu cầu chứa từ hay cụm từ đó có trong tài liệu.

2- Nơi lưu trữ:

2.1- Phòng Đọc:

DVL: Tài liệu của phòng Đọc, tiếng Việt, khổ sách lớn;

DVV: Tài liệu của phòng Đọc, tiếng Việt, khổ sách vừa;

DVN: Tài liệu của phòng Đọc, tiếng Việt, khổ sách nhỏ.

 2.2- Phòng Mượn:

MVL: Tài liệu của phòng Mượn, tiếng Việt, khổ sách lớn;

MVV: Tài liệu của phòng Mượn, tiếng Việt, khổ sách vừa;

MVN: Tài liệu của phòng Mượn, tiếng Việt, khổ sách nhỏ.

 2.3- Phòng Tra cứu: TC

2.4- Phòng Địa chí: ĐC

2.5- Phòng Thiếu nhi: TN

 IV-  MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN

 1- Thư viện thành phố Bến Tre

2- Thư viện huyện Châu Thành

3- Thư viện huyện Giồng Trôm

4- Thư viện huyện Ba Tri

5- Thư viện huyện Mỏ Cày Bắc

6- Thư viện huyện Mỏ Cày Nam

7- Thư viện huyện Bình Đại

8- Thư viện huyện Thạnh Phú

9- Thư viện huyện Chợ Lách