Site banner

Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất

Cuốn sách "Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất" là tập hợp lại một cách có hệ thống theo biên niên các sự kiện. Cuốn sách được trình bày cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu,giúp bạn đọc trẻ tìm hiểu sâu sắc và nhanh nhất về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh,một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ.

Phân loại: 
Tác giả: 
Đỗ Hoàng Linh Chủ biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn Học - 2017
Kho đọc: 
DVV.032722
Kho mượn: 
MVV.042358
Kho luân chuyển: 
LC.024690