Site banner

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa là tập hợp gồm ba tác phẩm của tác giả Đào Phan đã được nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản trước đây. Đó là : Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa, xuất bản năm 1991, Đạo khổng trong văn Bác Hồ, xuất bản năm 1996; suy tưởng trước Ba Đình xuất bản năm 1998

Phân loại: 
Tác giả: 
Đào Phan
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn Học - 2018
Kho mượn: 
MVV.042786