Site banner

Hoàng Sa - Trường Sa Chủ Quyền Của Việt Nam

Đây là tập tư liệu văn bản, các tác giả đã chứng minh chủ quyền Việt Nam bằng cả bộ sư tập bản đồ cổ của triều Nguyễn và các tập bản đồ quốc tế trong đó có các bản đồ của Trung Quốc và các nước trong khu vực nhưng chưa bao giờ xuất hiện quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa trên lãnh thổ của họ.

Phân loại: 
Tác giả: 
Chủ Biên: PGS.TS.Đỗ Bang
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Đà Nẵng - 2016
Kho mượn: 
MVV.040765, MVV.040764
Kho luân chuyển: 
LC.021818