Site banner

Hoàng Sa Trường Sa Trong Tâm Thức Việt Nam

Tập sách gồm những chứng cứ lịch sử vững chắc khẳng định chân lý khách quan hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam không thể bàn cãi và hai quần đảo này luôn sống mãi trong tâm thức Việt Nam ...

Phân loại: 
Tác giả: 
Lưu Văn Lợi, Kim Quang Minh
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Tài Nguyên - Môi Trường và Bản Đồ Việt Nam - 2015
Kho đọc: 
DVV.031773
Kho mượn: 
MVV.040798
Kho luân chuyển: 
LC.021840