Site banner

HỎI ĐÁP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO

HỎI ĐÁP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO

 

Từ nhiều thập kỷ nay, vấn đề dân tộc diễn ra phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Những cuộc chiến tranh vì dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và tín ngưỡng là mối lo ngại chung của mỗi quốc gia, dân tộc. Do điều kiện lịch sử khách quan của Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo nên Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem mối quan hệ dân tộc là vấn đề chiến lược của Việt Nam, là nội dung đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này được thể hiện rõ qua tính nhất quán trong tư tưởng về dân tộc, tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhằm giúp bạn đọc gần xa hiểu thêm về nguồn gốc, những nội dung cơ bản và vận dụng được tư tưởng của Bác về dân tộc, tôn giáo; cũng như góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao cảnh giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tránh những hiểm hoạ có thể xảy ra từ những vấn đề dân tộc, tôn giáo, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre xin giới thiệu quyển sách “Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo”. Ấn phẩm do nhà xuất bản Quân đội nhân dân - Nhà xuất bản lâu đời và uy tín trong chuyên ngành quân sự ấn hành năm 2008. Nếu bạn đọc đang cần một tài liệu chất lượng, cung cấp thông tin chính xác về chủ đề này thì chắc chắn đây là ấn phẩm bạn cần tìm.

           Với cách trình bày ngắn gọn nhưng chi tiết, sách dày 211 trang gồm 48 câu hỏi rất cụ thể. Lợi thế của cấu trúc này chính là bạn đọc sẽ chẳng cần lo phải đọc liền mạch một lúc (không thì sẽ quên) vì mỗi câu hỏi sẽ trả lời cho một vấn đề độc lập, rất phù hợp với các bạn có ít thời gian, dễ dàng tìm thấy và khái quát được những tư tưởng của Bác về vấn đề dân tộc, tôn giáo như: các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tôn giáo; tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc, tôn giáo ở nước ta được thể hiện ra sao; nhận thức, giải pháp mà Đảng ta đã vận dụng để giải quyết và thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo ở nước ta hiện nay…

           Dù Bác đã đi xa, nhưng kho tàng lý luận của Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân vẫn không ngừng chứng minh giá trị của mình. Cách đây 75 năm Bác Hồ đã ra “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, dân tộc ta đã chung sức, đồng lòng đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi. Ngày nay, trong cuộc chiến chống COVID-19, kế thừa truyền thống đại đoàn kết của dân tộc và hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam lại cùng chung tay, đồng lòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc!”. Lại một lần nữa, sức mạnh toàn dân tộc trong công tác phòng, chống đại dịch đã giúp cho Việt Nam ta vượt qua và khắc phục những khó khăn mà COVID-19 gây ra.

Mong  rằng sách sẽ góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, không để kẻ xấu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước;  thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Sách hiện đang có tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre, sẵn sàng phục vụ quý bạn đọc.

Bài viết, ảnh: Hải Hồng

 

 

 

 

Phân loại: 
Tác giả: 
Trần Văn quang chủ biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - 2008
Kho đọc: 
DVV.024689