Site banner

Hỏi đáp về 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ghi lại lịch sử cụ thể của từng khoa thi, mà còn thể hiện triết lý về giáo dục, đạo đức, văn hoá của các triều đại phong kiến do đó có tác động lớn lao đối với xã hội đương thời và hậu thế

Phân loại: 
Tác giả: 
Lê Thái Dũng
Năm xuất bản: 
Nhà Xuất bản Hồng Đức - 2017
Kho đọc: 
DVV.032611
Kho mượn: 
MVV.041900
Kho luân chuyển: 
LC.024232