Site banner

Hướng dẫn tra cứu

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Vào trang web:http://www.thuvienbentre.gov.vn chọn Tra cứu tài liệu khi đó xuất hiện trang thông tin tìm tài liệu, nhấn vào phần Tra cứu 

Sau đó nhập vào tên tài liệu (tên sách), hoặc nhập chỉ số phân loại sau đó bấm vào phần Tìm kiếm

Khi đã hiện ra kết quả tìm chỉ chọn tên tài liệu (tên sách) mà mình cần tìm, bấm vào phần chi tiết

với điều kiện tên sách đó phải có số đăng ký cá biệt của từng phòng

Số Đăng ký cá biệt của từng Phòng: 

       Phòng Mượn : MVV, MVN, MVL

                      VD: MVV.0002546

      Phòng Đọc: DVV, DVN, DVL

                     VD: DVV.035621

      Phòng Luân Chuyển : LC

                     VD: LC.0002546