Site banner

Huyền thoại quê hương Đồng Khởi

Tập sách “ Huyền Thoại quê hương Đồng Khởi” là một công trình sưu tầm, tập hợp, hệ thống, biên soạn những tư liệu, bài viết, bài nói của những người lãnh đạo, nhười trực tiếp làm cuộc Đồng Khởi – những nhân chứng lịch sử - cũng là của tập thể tác giả để phản ánh phần nào Huyền thoại quê hương Đồng Khởi.

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân - 2008
Kho tra cứu: 
DC.001368;DC.001007;DC.000946