Site banner

Khi tổ quốc gọi

Cuốn sách Hồi ký - Khi Tổ Quốc gọi  là những ký ức được người lính già góp nhặt lại trong những năm tháng về hưu.Đây là những ghi chép về người thật, việc thật trong cuộc đời một người lính từng hành quân, chiến đấu trên rất nhiều nẻo đường đất nước, cũng là người từng chứng kiến, trải nghiệm những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử mấy mươi năm qua. 

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Tổng hợp Hồ Chí Minh - 2017
Kho đọc: 
DVL.006687
Kho mượn: 
MVL.003331
Kho luân chuyển: 
LC.024278