Site banner

Khuyến Học

Khuyến Học

          Tác phẩm “Khuyến Học” được đánh giá là cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến công chúng Nhật Bản, và cho dù đã hơn một thế kỷ kể từ khi cuốn sách được ra mắt, Khuyến Học vẫn là tài liệu đầy chất thời sự cho những đất nước, những con người đạt đến văn minh bằng giáo dục.

          Trong tác phẩm "Khuyến học", Fukuzawa Yukichi dám dũng cảm đưa ra những quan điểm mang tính chất khai sáng về tư tưởng cho người Nhật. Ông thoát khỏi tâm lý bầy đàn, phá bỏ và thoát khỏi sự ảnh hưởng của những luật lệ cổ hủ của nho giáo hàng nghìn năm tại Nhật tạo nên trạng thái kinh ngạc và bàng hoàng như "không tin vào tai mình" nơi đa số người dân Nhật đương thời. Mặc dù cần phải nói ngay rằng, trong tác phẩm này, Fukuzawa không chỉ đơn thuần bàn về giáo dục mà còn hướng tầm mắt đến một mục tiêu xa hơn đó là xem giáo dục như là phương tiện để Nhật Bản vững tiến theo con đường văn minh, nhờ đó khả dĩ bảo đảm nền độc lập dân tộc trước sự nhòm ngó của các cường quốc châu Âu.  

         Với Khuyến Học, tác giả đã để cập đến đủ mọi mặt của con người như bình đẳng, quyền con người, trách nhiệm, học vấn... Ở đó không có tầng lớp hay giai cấp mà chỉ có những ai quen phục tùng mới có thể cam chịu. Với tri thức và giáo dục, Ông chủ trương mạnh mẽ học tập, tiếp thu học hỏi áp dụng có chọn lọc những thành tựu quản lý xã hội, quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục…bất kỳ ai cũng có thể "đạt được cả những tiện nghi vật chất lẫn sự nâng cao tinh thần con người". Và nếu cho rằng Fukuzawa là vị "bác sĩ bắt mạch chính trị" thì Khuyến Học chính là đơn thuốc không chỉ cho nước Nhật giai đoạn chuyển mình mà còn cho các quốc gia còn đang trên con đường hiện đại hóa đất nước.

        Có thể đến ngày nay, những triết lý của Khuyến học không còn xa xôi, mù mịt nữa nhưng với cuốn sách này, người đọc có thể có được cái nhìn tổng quát về một tư tưởng phương Đông cầu tiến và mong muốn thoát khỏi trạng thái "bán văn minh".

 

Phân loại: 
Tác giả: 
Phạm Hữu Lợi dịch
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thế Giới - 2018
Kho đọc: 
DVN.001226
Kho mượn: 
MVN.001406
Kho luân chuyển: 
LC.025426