Site banner

Kỷ niệm thời thơ ấu Hoàng Thị Thế

Cuốn sách " Kỷ niệm thời thơ ấu" Hồi ký con gái Hoàng Hoa Thám được viết năm 1963 tại Hà Bắc (nay là Bắc Ninh và Bắc Giang). Đây là những dòng hồi ức chân thực về tuổi thơ về cuộc sóng gió của gia đình, đánh dấu những giai đoạn đấu tranh và trốn tránh trong núi rừng Yên Thế.

Phân loại: 
Tác giả: 
Lê Kỳ Anh dịch
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2017
Kho mượn: 
MVV.042225