Site banner

Lịch sử Bộ đội đặc công tỉnh Bến Tre (1960 -1975)

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, bộ phận đặc công Bến Tre là một lực lượng đặc biệt, tinh nhuệ, thiện chiến với khí phách anh hùng, lòng quả cảm đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, vượt qua muôn ngàn gian khổ, hi sinh đánh đuổi kẻ thù giành độc lập, tự do cho đất nước. với những cống hiến xuất sắc của mình trong những năm tháng chống Mỹ oai hùng, bộ đội đặc công Bến Tre đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ Trang nhân dân”.

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Ban tuyên giáo tỉnh Ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre
Kho tra cứu: 
DC.001250;DC.001369;DC.001173;