Site banner

Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Bến Tre năm 2019

          Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn mới. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình với sự nghiệp phát triển đất nước, hướng tới  xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

         Ngày 11 đến ngày 19 tháng 9 năm 2019, với sự phối hợp của Trung tâm Văn hóa tỉnh - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Bến Tre năm 2019 tại 8 huyện, thành phố Bến Tre (trừ huyện Bình Đại không tham gia). Thông qua Liên hoan nhằm phát hiện và nhân rộng sự đổi mới, sáng tạo trong phương thức góp phần đa dạng hóa, hiện đại hóa trong công tác tuyên truyền, với hình thức biểu diễn nghệ thuật gồm ca, múa, nhạc và câu chuyện thông tin, các ca khúc, sáng tác tự biên, sử dụng các làn điệu dân ca trong tuyên truyền, chuyển tải đầy đủ hai nội dung Dân số và Gia đình phục vụ  quần chúng nhân dân ở địa phương.

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tiếp nhận, trao cho và trao đổi sách sách

        Bên cạnh triển lãm tranh, ảnh về kinh tế, chính trị xã hội, Quốc phòng – An ninh và các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới tại địa phương, các đơn vị dự thi còn thực hiện trưng bày, triển lãm KHÔNG GIAN SÁCH với hình thức mới, hấp dẫn đan xen với mô hình xếp sách nghệ thuật được thể hiện qua sự khéo léo của cán bộ thư viện và phần thuyết trình lồng ghép giới thiệu quyển sách liên quan đến mô hình góp phần thêm sinh động, quảng bá hình ảnh của sách, của thư viện đến đông đảo cộng đồng.

Đơn vị huyện Mỏ Cày Nam thuyết trình về mô hình xếp sách nghệ thuật

          Ngoài ra, thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre được Ban Tổ chức bố trí một góc dành riêng cho khu biếu tặng, sách, mỗi huyện 200 bản, với nhiều thể loại  nhằm chia sẻ những quyển sách hay, tuy cũ, có phai màu vàng úa của trang sách nhưng không làm phai đi giá trị của sách. Thông qua biếu, tặng sách khơi dậy niềm đam mê đọc sách, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng./.

tin, ảnh: Thúy Liễu