Site banner

LỖI CHÍNH TẢ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

LỖI CHÍNH TẢ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Bạn đã thật sự tự tin là mình đã viết đúng chính tả? Có lẽ chúng ta không ai có thể tự tin khẳng định mình không viết sai chính tả, bởi Tiếng Việt vô cùng phong phú. Với mong muốn giúp cho độc giả mà nhất là học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông không viết sai chính tả mà nếu viết sai thì khắc phục như thế nào? Để giải quyết vấn đề đó, năm 2018 Nhà xuất bản Khoa học và Xã Hội đã tái bản lần 3 quyển sách Lỗi chính tả và cách khắc phục do PGS. TS Lê Trung Hoa chủ biên.

 

Phân loại: 
Tác giả: 
PGS. TS Lê Trung Hoa chủ biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2018