Site banner

Luật Trẻ em

Giới thiệu nội dung Luật trẻ em với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền và bổn phận của trẻ em; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em cùng các điều khoản thi hành

Phân loại: 
Tác giả: 
Hải Đăng biên soạn
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Dân Trí - 2017
Kho đọc: 
DVV.032521
Kho mượn: 
MVV.041889