Site banner

MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI LỐI SỐNG CỦA THANH, THIẾU NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI LỐI SỐNG CỦA THANH, THIẾU NIÊN

VIỆT NAM HIỆN NAY

Xã hội phát triển, nhu cầu giao tiếp và thông tin của con người ngày càng trở nên cực kỳ quan trọng, sự ra đời và phát triển của khoa học công nghệ là sáng tạo của loài người, Internet và mạng xã hội là những kênh thông tin khổng lồ, đắc lực giúp con người mở mang tri thức, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, rút ngắn dần khoảng cách giữa người với người, kênh thông tin hấp dẫn nhất đối với thế hệ trẻ hiện nay, sử dụng mạng xã hội để cập nhật thông tin, làm quen, giữ liên lạc, học tập, giải trí, kinh doanh … Không thể phủ nhận những ành hưởng tích cực của mạng xã hội đối với thanh, thiếu niên hiện nay nếu họ biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng có không ít những tác động tiêu cực. Vì vậy, nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn hành tập sách “Mạng xã hội đối với lối sống thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay” năm 2019, do Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên, khổ 21cm, nêu lên thực trạng và đưa ra những giải pháp hữu hiệu, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, phát huy những tác động tích cực của mạng xã hội trong xây dựng văn hoá, lối sống  của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay.

Phân loại: 
Tác giả: 
TS. Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2019
Kho đọc: 
DVV.033139
Kho mượn: 
MVV.043182
Kho luân chuyển: 
LC.025842