Site banner

Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số

Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số

Trong 2 ngày 14 và 15-10-2021, Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nâng cao năng lực chuyển đổi số (CĐS) và quản trị thư viện số.

Tập thể Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Chương trình hội nghị tập trung vào các nội dung như: Tổng quan về CĐS, chương trình CĐS quốc gia, kế hoạch CĐS ngành thư viện, giải pháp CĐS ngành thư viện, nội dung cơ bản trong xây dựng và quản trị thư viện số.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết: CĐS trong lĩnh vực thư viện là việc áp dụng công nghệ để xây dựng, phát triển nền tảng số, đồng thời tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu, giúp người dân cùng tham gia góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu về thư viện và mạng lưới thư viện thông tin quốc gia.

Đầu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình CĐS ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây chính là cơ sở tạo đột phá trong lĩnh vực thư viện để phục vụ độc giả. Tại Bến Tre, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang tham mưu để UBND tỉnh ban hành kế hoạch CĐS ngành thư viện của tỉnh.

Trước đó, trong 2 ngày 12 và 13-10-2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã triển khai chương trình tập huấn trực tuyến toàn quốc triển khai các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

 

Hồ Khánh Sưu tầm (https://baodongkhoi.vn/nang-cao-nang-luc-chuyen-doi-so-va-quan-tri-thu-vien-so-14102021-a92131.html)