Site banner

Nghệ thuật hợp tác thầy trò

Cuốn sách " Nghệ thuật hợp tác thầy trò" nói lên quan hệ giữa thầy và trò trong những tiết học giúp kết quả học tập ngày càng hiệu quả thông qua sự giảng dạy của thầy, phương pháp và cách nhìn nhận vấn đề của thầy khiến trò có động lực và hứng thú học tập

Phân loại: 
Tác giả: 
Nguyễn Công Điền
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Trẻ - 2017
Kho đọc: 
DVV.031964
Kho mượn: 
MVV.040997
Kho luân chuyển: 
LC.022127