Site banner

Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn từ hậu thế

Quyển sách được chắt lọc, hệ thống lại từ các công trình nghiên cứu riêng biệt của nhiều tác giả. Trong đó, có những góc nhìn chân thực của các nhà báo, nhà khoa học và cũng có cảm xúc của những nhà văn, nhạc sĩ. Có tư duy hệ thống của các nhà quản trị và cách lập luận của nhà quân sự, cũng có cả suy nghĩ, cảm nhận của những người thuộc thế hệ 8x, 9x. Trong cuốn sách, nhiều thông tin được trích lục từ nguồn tài liệu đã ấn hành trước đây, và cũng có rất nhiều nội dung mới ở trong và ngoài nước. Mỗi chương là một câu chuyện kể, một vấn đề gợi mở để bạn đọc cùng cảm nhận và suy ngẫm về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Phân loại: 
Tác giả: 
Bùi Chí Trung chủ biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - 2017
Kho đọc: 
DVV.032594
Kho mượn: 
MVV.041962
Kho luân chuyển: 
LC.024491