Site banner

Nhà giáo họ Khổng

 Cuốn sách "Nhà giáo họ Khổng" nội dung quyển sách này Tính tình và tư cách Khổng Tử, cách dạy học và tình thầy trò của Khổng Tử.....

Phân loại: 
Tác giả: 
Nguyễn Hiến Lê
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản TP.Hồ Chí Minh - 1992
Kho đọc: 
DVV.003464
Kho mượn: 
MVV.018147