Site banner

NHÂN SỰ THƯ VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TỈNH BẾN TRE

- Hiện Thư viện có 18 nhân viên ( 14 biên chế, 04 hợp đồng ), trong đó:

+ Sau đại học: 01 người

+ Đại học: 11 người

+ Cao đẳng: 02 người

+ Trung cấp: 02 người

+ Phổ thông: 02 người

- Cán bộ lãnh đạo Thư viện qua các giai đoạn:

+ Từ tháng 6 năm 1976 – tháng 6 năm 1982: Đ/c Hồ Văn Nữa ( Hồ Văn Dũng ), Tổ trưởng Tổ Thư viện;

+ Từ tháng 7 năm 1982 - tháng 7 năm 1988: Đ/c Trần Thị Hương, Tổ trưởng Tổ Thư viện;

+ Từ tháng 7 năm 1988 – tháng 8  năm 2009: Đ/c Nguyễn Thị Tươi, Giám đốc Thư viện.