Site banner

Nhật ký chiến trường

Giới thiệu những trang nhật ký của nhà văn, nhà báo Dương Thị Xuân Quý đã ghi lại trong quá trình bà tham gia chiến đấu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cùng những bài thơ và kỷ vật của nữ thi sĩ trước khi bà hy sinh

Phân loại: 
Tác giả: 
Dương Thị Xuân Quý
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh - 2017
Kho đọc: 
DVV.032816
Kho mượn: 
MVV.042689