Site banner

Những anh hùng tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh

Tập hợp những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm chăm lo mà Bác dành cho những mầm non tương lai đất nước, là những gương thiếu niên nhi đồng anh dũng trong học tập, trong lao động sản xuất và chiến đấu từng gặp chủ tịch Hồ Chí Minh được Người động viên khen thưởng, khích lệ, cùng những câu nói, bức thư, bài thơ, bài viết của Bác. Cuốn sách " Những anh hùng thời đại Hồ Chí Minh" sẽ góp phần khẳng định tình cảm, sự quan tâm của Người đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Qua đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn những cống hiến to lớn mà lớp thanh niên ưu tú thời đại Hồ Chí Minh đã " Quyết tử" cho Tổ quốc " Quyết sinh"

Phân loại: 
Tác giả: 
Đỗ Hoàng Linh biên soạn
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn học - 2017
Kho đọc: 
DVV.032676
Kho mượn: 
MVV.042302
Kho luân chuyển: 
LC.024663