Site banner

Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

Cuốn sách "NHỮNG BẬC TÔN SƯ NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM" tinh chọn 29 nhà sư phạm xuất sắc nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến từ xưa đến trước Cách mạng tháng Tám 1945. Những bậc tôn sư ưu tú, đại diện cho tài năng và đạo đức của dân tộc ta, những tấm gương về sự uyên bác, đức độ của người thầy giáo, dù ở hoàn cảnh nào cũng ngời sáng vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ.

Phân loại: 
Tác giả: 
Nhóm Trí thức Việt biên soạn
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thời đại - 2014
Kho đọc: 
DVV.030881
Kho mượn: 
MVV.039491
Kho luân chuyển: 
LC.018227