Site banner

Những dấu ấn của một thời hào hùng

Tập sách “Những dấu ấn của một thời hào hùng” sẽ làm rực sáng mãi những tấm gương anh hùng của thanh niên miền Nam trên mảnh đất “ Thành đồng Tổ quốc” như Bác Hồ khen tặng. Cuốn sách đã góp một phần nhỏ bé vào kho tư liệu phong phú của thời kỳ chống Mỹ và trở thành một tư liệu quí giá để giáo dục tuyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam. 

Phân loại: 
Tác giả: 
Lưu Quang Huyền
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thanh niên - 2000