Site banner

Những liệt nữ trong lịch sử Việt Nam

Cuốn sách "Những liệt nữ trong lịch sử Việt Nam" là nói lên sự hy sinh và dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc của những cô gái ở thế hệ tiên phong. Ý chí cách mạng và tinh thần đầy nhiệt quyết luôn nung nấu trong lòng họ, tạo ở họ một sức mạnh phi thường trước mọi hiểm nguy mà họ phải đối đầu. Họ là những con người xứng đáng được sử sách và thế hệ mai sau lưu truyền và vinh danh.

Phân loại: 
Tác giả: 
Nhóm Tri thưc Việt Biên Soạn
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức - 2017
Kho đọc: 
DVV.032696
Kho mượn: 
MVV.42325