Site banner

Nói Sau cho Trẻ Chịu Học Ở Trường và Ở Nhà

Những câu chuyện độc đáo với tranh minh họa, trình bày trong một môi trường đầy cảm xúc, khiến trẻ cảm thấy an toàn, nêu bật lên cách làm sao cho trẻ đám chịu trách nhiệm và rèn luyện tính tự giác.

Phân loại: 
Tác giả: 
Trần Thị Hương Lan dịch
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Tri Thức - 2009
Kho đọc: 
DVV.025788
Kho mượn: 
MVV.033512