Site banner

Nữ kiệt miền Đông

Giới thiệu về nữ kiệt tài ba, mưu trí, dũng cảm gan dạ Hồ Thị Bi, một nữ quân nhân nhỏ nhắn, từng không biết chữ xuất thân vùng quê nghèo khó Mười tám thôn vườn trầu Bà Điểm - Hóc Môn, trở thành cán bộ chỉ huy trog quân đội, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1980

Phân loại: 
Tác giả: 
Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ - 2016
Kho đọc: 
DVV.032817
Kho mượn: 
MVV.042690
Kho luân chuyển: 
LC.025337;