Site banner

Qùa tặng dâng lên thầy cô

Cuốn sách " Quà tặng dâng lên Thầy cô" là những tập truyện ngắn hay nói về thầy cô như tập truyện ngắn  "Xin Thầy hãy dạy con tôi", "Người vun đắp ước mơ" " Vĩnh biệt ngài "tôi không thể..." hoặc tập truyện "Người thầy tận tâm "....

Phân loại: 
Tác giả: 
Nhóm Nhân Văn biên soạn
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bàn Trẻ - 2008
Kho đọc: 
DVV.023915
Kho mượn: 
MVV.030757
Kho luân chuyển: 
LC.002308